RODO

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. E. J. Godlewskiego, 16-200 Dąbrowa Białostocka, reprezentowany przez Dyrektora Macieja Sulika, adres email: mgok-db@o2.pl
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Aleksandra Wróbel, adres e-mail: mgok-db@o2.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  a) wykonania zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; a także, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 5. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach  i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.
Skip to content