Aktualności

Kategorie: Wydarzenie, Nowości
11. Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej
8 grudnia, 2023
Plakat świąteczny turniej piłki siatkowej
Logo PodlaskiePartnerem strategicznym 11. Świątecznego Turnieju Piłki Siatkowej jest Województwo Podlaskie 

REGULAMIN 11 ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
Dąbrowa Białostocka 16.12.2023 r.

ORGANIZATORZY:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. 1000-lecia P. P. 4
LKS Dąb Dąbrowa Białostocka

PARTNER STRATEGICZNY:
Województwo Podlaskie 

WSPARCIE FINANSOWE I ORGANIZACYJNE:
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz
Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia P. P. 24

TERMIN I MIEJSCE:
16 grudnia 2023 (sobota) godzina 15.00 – hala sportowa przy Zespole Szkół ul. 1000-lecia P. P. 24

UCZESTNICTWO:
1.Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.
2.W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone, zaproszone i wytypowanie przez organizatorów.
3. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia.
4. W zespole mogą występować wyłącznie amatorzy.
5. Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.
6. Obowiązuje wyłącznie obuwie i strój sportowy przeznaczony na halę.
7. W turnieju uczestniczą zespoły, które zgłosiły swój udział do organizatora do dnia 14.12.2023 r. (maksymalna ilość uczestników: 8 zespołów).
8. Mecze rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry PZPS z następującymi wyjątkami:
- dopuszcza się udział zespołów 5 osobowych;
- jeżeli zespół przeciwny wyrazi zgodę drużyna może liczyć mniej niż 5 zawodników;

PROGRAM TURNIEJU:
16 grudnia 2023 (sobota)
godz. 15.00 oficjalne rozpoczęcie turnieju i losowanie,
godz. 15.15 rozpoczęcie spotkań eliminacyjnych, mecze o miejsca na podium,
około godz. 21:00 zakończenie turnieju (w zależności od ilości uczestniczących w turnieju drużyn)

ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
1. Mecz trwa do dwóch wygranych setów do 15 punktów każdy z zasadą dwóch punktów przewagi,
2. W przypadku wyniku remisowego po dwóch setach, rozgrywany jest tie-break do 15 punktów z zasadą dwóch punktów przewagi.
3.W kwestiach spornych podczas meczu ostateczną decyzje podejmuje sędzia a zawodnicy zobowiązują stosować się do jego decyzji.
4. W przypadku niesportowego zachowania sędzia dodaje punkt drużynie przeciwnej i może usunąć zawodnika. W tym wypadku zawodnik nie ma prawa grać w tym spotkaniu.
5. Zespół ma prawo do dwóch 30 sekundowych czasów podczas trwania całego spotkania.
6. Zawodnik schodzący na zmianę w danym secie ma prawo powrotu na boisku wyłącznie za zawodnika, który go zmienił i nie może wchodzić ponownie za innego zawodnika, tylko za tego samego co poprzednio.
7. W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy Polskiej Ligi Siatkówki z wyjątkiem gry libero.
8. Do turnieju głównego dopuszczonych zostanie maksymalnie 8 drużyn. W przypadku większej ilości zgłoszeń do turnieju zostaną zakwalifikowanych drużyny, które uczestniczyły w turnieju w ubiegłym roku. 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14.12.2023 r. e-mailem mgok-db@o2.pl, poprzez stronę wydarzenia na Facebooku lub zgłosić telefonicznie 85 712 11 09. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w dniu turnieju.

PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN:
1. Każda drużyna przystępująca do turnieju wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem. Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza podpisując własnoręcznie Listę zawodników.
2. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty z jego naprawą ponosi kapitan drużyny.
3. Kapitanowie zespołów są odpowiedzialni za kulturę na boisku i porządek w szatni.
4. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego.

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek będzie opierał się na systemie brazylijskim. Nazywany jest również „systemem do dwóch przegranych” – dana drużyna odpada dopiero po przegraniu dwóch meczy. Oznacza to, że nawet z jedną przegraną drużyna może osiągnąć bardzo wysoki wynik.

NAGRODY:
1. Najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale i nagrody rzeczowe w miarę posiadanych środków finansowych i rzeczowych. 
2. Przyznane zostaną nagrody indywidualne w kategorii najlepszy zawodnik, MVP turnieju
3. O nagrodach indywidualnych decyduje komitet organizacyjny oraz kapitanowie zespołów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach turnieju.
2. Mecze sędziują osoby wytypowane przez komitet organizacyjny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie turnieju.
4. Za rzeczy pozostawione na terenie hali organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Organizator (komitet organizacyjny) ma prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w przypadku niesportowego zachowania lub stwierdzenia złamania któregokolwiek z punktów regulaminu turnieju.
6. Ostateczne decyzje podejmuje komitet organizacyjny.
7. Do wszystkich kwestii nie wynikających z powyższego regulaminu mają zastosowanie „Przepisy Regulaminowe Rozgrywek Siatkówki PZPS”.

Sprawdź nadchodzące wydarzenia:

15 lipca, 2024
10:00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. E. J. Godlewskiego 3
Skip to content