PROJEKT NBP - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY


„Zaprzyjaźnij się z przedsiębiorczością”

Projekt realizowany jest od początku października, a zakończy się w marcu 2019 roku.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych u 100 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej za pomocą spotkań edukacyjnych, warsztatów i konkursu.

Cele szczegółowe:
- pobudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży tematem przedsiębiorczości;
- podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i większa świadomość na temat optymalnego gospodarowania budżetem domowym oraz możliwości inwestowania środków;
- wzrost wiedzy młodzieży na temat pieniądza poprzez udział w wycieczce edukacyjnej.
Na spotkania w dąbrowskim liceum zostaną zaproszeni przedsiębiorcy z różnych branży, którzy pochodzą z gminy Dąbrowa Białostocka, współpracujących ze Szkołą Branżową I stopnia, którzy absolwentami dąbrowskiego liceum i opowiedzą młodym uczniom jak osiągnąć sukces.
Warsztaty, w których będą brali udział uczniowie, dotyczyć będą m.in. tego jak założyć własny biznes, jak stworzyć dobry biznes plan.
 
Warsztaty i spotkania poprowadzą pracownicy Stowarzyszenia Anawoj.
Partnerem projektu jest Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej.
Kwota dofinansowania jaką otrzymał M-GOK w Dąbrowie Białostockiej to 21 320,00 zł


Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Konkurs wiedzy na temat inwestowania.
 
Podsumowanie odbyło się 15 marca na hali LO. W konkursie wzięło udział 60 uczestników projektu, polegał on na inwestowaniu na giełdzie. Uczniowie dysponowali wirtualnymi środkami, które pomogły im w poznaniu mechanizmów inwestowania. Każdy miał do dyspozycji 100 000 wirtualnych złotych. Pierwsze miejsce zajął uczeń, który wzbogacił się o 13612,92 wirtualne złote, a drugie, chłopak, który zdobył 11684,53 wirtualne złote. Uczniowie zostali nagrodzeni tabletami. Młodzież, która zdobyła od trzeciego do szóstego miejsca dostali gry edukacyjne dotyczące inwestowania.

              
Wizyta w Centrum Pieniądza NBP

8 i 13 marca 70 uczestników projektu „Zaprzyjaźnij się z przedsiębiorczością”, który jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w  ramach programu edukacji ekonomicznej odwiedziło Centrum Pieniądza. Zostali podzieleni na grupy i przy pomocy przewodnika poznawali m.in. historię pieniądza. Uczniom przybliżono zagadnienia związane z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów. Uczniowie zwiedzili całe Centrum Pieniądza NPB ze szczególną uwagą sale: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Ulicę Bankową, Bank centralny, Skarbiec i Laboratorium autentyczności, w której każdy mógł zapoznać się z zabezpieczeniami umieszczonymi na banknotach, a potem zmierzyć się w grze, która polegała na rozpoznawaniu oryginałów i fałszywek.

      
Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty dotyczyły 4 tematów:
- Jak zostać milionerem (wprowadzenie do zasad ekonomii i zarządzanie budżetem domowym)
- Zakładamy własną firmę (plusy i minusy własnej działalności gospodarczej, pomysł na własny biznes)
- Własny Biznes Plan (wprowadzenie, Biznes Plan krok po kroku)
- Z karierą na Ty (CV i list motywacyjny (Europass), autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej)

    

  


Spotkania edukacyjne
Na spotkania do szkoły zostali zaproszeni przedsiębiorcy z gminy Dabrowa Białostocka, absolwenci  liceum. Opowiadali młodzieży jak przebiegała ich droga kariery i jak osiągnęli sukces. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak działają ich biznesy i jak wygląda ich praca. Odbyło się 5 takich spotkań.

    

  


Happening ekonomiczny

W ramach projektu zrealizowany został „Happening ekonomiczny”, który był poświęcony m.in. wiedzy ekonomicznej. Mieszkańcy zostali przepytani przez wolontariuszy na temat podstawowych sformułowań dotyczących ekonomii i finansów. Młodzież rozdawała także ulotki przygotowane przez uczestników projektu dotyczące budżetu domowego.
Z opracowanych ankiet wynika np., że ponad 80% ankietowanych korzysta z bankowości elektronicznej płacąc i robiąc przelewy przez Internet, a ponad 60% posiada osobisty rachunek bankowy. Natomiast tylko 10% respondentów nie zwraca uwagi na ceny poszczególnych artykułów przy robieniu codziennych zakupów żywnościowych. Świadczy to o tym, że chcemy zaoszczędzić na zakupach. Okazuje się, że reklamy mają wpływ na potencjalnych klientów, prawie 60% przepytanych osób przyznało się do wpływu reklam na ich zakupowe wybory. W happeningu wzięły udział 72 osoby.
Wyniki analizy ankiety przeprowadzili Uczniowie uczestniczący w projekcie.

    


  


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego