Aktualności

Kategorie: Projekt
Zaproszenie do składania ofert
23 czerwca, 2023
Tabliczka infrastruktura domów kultury 2023

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej z siedzibą w: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 działając na podstawie art. 2 ust. I pkt l ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ZAPRASZA do składania ofert w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości 30 tys. euro na realizacja zadania „Zakup wyposażenia do nowej siedziby M-GOK”

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

 

Sprawdź nadchodzące wydarzenia:

15 lipca, 2024
10:00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. E. J. Godlewskiego 3
Skip to content